MFN-mediator

Soms loopt een conflict zo hoog op dat je er zelf niet meer uitkomt. Emoties voeren de boventoon, standpunten verharden. Het gesprek stopt.

Je kunt ervoor kiezen om conflicten op te lossen via juridische procedures. Het conflict wordt dan gejuridificeerd en de rechter zal op basis daarvan een uitspaak doen. Een rechter bespreekt echter niet de onderliggende emoties of motieven. Dat maakt dat een gerechtelijke uitspraak soms geen recht doet aan de situatie of slechts voor een deel rust brengen. Dit, terwijl de uitspraak wel vaststaand en bindend is.

Samen tot een oplossing komen
Mediation is een vorm van conflictbemiddeling, waarbij jullie zelf aan de slag gaan. Uiteraard onder begeleiding van een professional, een mediator, die neutraal is en zich niet in de discussie mengt. Het uiteindelijke doel is dat jullie samen tot oplossingen komen. Er wordt jullie geen oplossing opgelegd. Tijdens het mediationtraject krijg je inzicht in jullie manier van communiceren. Welke patronen zijn ontstaan? Kun je elkaar uitleggen waarom je de dingen doet zoals je doet? Kun je wensen en verwachtingen naar elkaar toe uitspreken? In veel opzichten dus een leerzaam traject.

Indien nodig juridische begeleiding
Als je kiest voor een mediationtraject met mij dan zal ik jullie niet alleen als Mfn-mediator begeleiden bij de gesprekken, maar ook helpen om de afspraken op een (juridisch) juiste manier te maken en – indien nodig – vast te leggen (bijvoorbeeld door middel van het opstellen van een ouderschapsplan, het maken van alimentatieberekeningen en het voeren van een echtscheidingsprocedure).

Hoe werkt het?

VERTROUWELIJK

VRIJBLIJVEND

VRIJWILLIG

Mediation kent drie belangrijke uitgangspunten: vertrouwelijkheid, vrijblijvendheid en vrijwilligheid.

Bij een conflict is er vaak geen vertrouwen meer in elkaar. Om hier tijdens het mediationtraject aan te kunnen werken, valt alles wat tijdens de mediationgesprekken wordt besproken onder de geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator. Gedurende het mediationtraject ligt niets vast. Afspraken zijn pas bindend als deze door jullie aan het einde van het traject zijn ondertekend. Lopende het traject moet ieder van jullie terug kunnen komen op wat er eerder is gezegd. Uiteindelijk zullen afspraken immers alleen werken als jullie hier beiden achter kunnen staan.

Een mediationtraject kan alleen starten als jullie hier beiden aan mee willen doen en hiervoor gemotiveerd zijn. Je kunt niet gedwongen worden tot mediation. Mediation heeft weinig zin als deelnemers niet gemotiveerd zijn. Als jullie voor mediation kiezen betekent dit dat jullie zelf aan de slag gaan en de wens uitspreken om samen tot een goed eindresultaat te komen.

Bovengenoemde uitgangspunten zijn vastgelegd in een mediationovereenkomst. Deze overeenkomst wordt door jullie en mij voorafgaand aan het eerste gesprek, het intakegesprek, ondertekend.

Wanneer het mediationtraject succesvol verloopt en jullie tot afspraken zijn gekomen, zorg ik ervoor dat de afspraken op een juiste manier worden vastgelegd.

Hieronder kun je diverse documenten inzien:

Natuurlijk neem ik de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens uiterst serieus. Door jullie aan mij verstrekte persoonsgegevens behandel ik in vertrouwen en met de meeste zorg. In het Privacy Statement is de verwerking van persoonsgegevens beschreven, een en ander in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als MFN-mediator ben ik aangesloten bij de Klachten- en Geschillendcommisie:

Bezoekadres:
Burg. Dijckmeesterweg 35, 7201 AK Zutphen

Postadres:
Postbus 4062, 7200 BB Zutphen

Telefoonnummer:
06 43829262

E-mailadres:
eunice@mediation-en-meer.nl